Marshal 2004 - jednoduché účtovníctvo

Program pre vedenie a spracovanie jednoduchého účtovníctva pre MS Windows


Software za menej ako 4 € mesačneMarshal 2000 Vám ponúka jedinečnú možnosť spracovávať Vaše jednoduché účtovníctvo za veľmi výhodných podmienok formou časového licencovania tohto software.


Program umožňuje viesť účtovné agendy neobmedzenému počtu firiem s integrovaným, užívateľsky veľmi príjemným zálohovaním jednotlivých účtovných rokov. Taktiež umožňuje sledovať neobmedzený počet bankových účtov a pokladní jednotlivých firiem, členiť jednotlivé účtovné zápisy na strediská a činnosti a definovať vlastný rozšírený účtovný rozvrh ( podrobnejšie členenie príjmov a výdavkov v peňažnom denníku).


Tento software ako jediný medzi Windows aplikáciami tohto zamerania umožňuje tlač prehľadov, zostáv a dokladov aj na ihličkových tlačiarňach v rýchlom znakovom režime. Samozrejme užívateľ má k dispozícii aj grafickú tlač všetkých zostáv (napr. na laserových alebo atramentových tlačiarňach). Okrem iných predností tento software umožňuje užívateľom predefinovať si vzhľad každého tlačového výstupu.


Hlavnú časť programu tvoria denníky, evidencie faktúr, evidencia majetku, a sklad. Nie menej dôležitou časťou sú rôzne číselníky, údaje v ktorých sa používajú v rôznych evidenciách.


Denníky Fakturácia Majetok
Peňažný denník Odoslané faktúry Drobný majetok
Sociálny fond Došlé faktúry Investičný majetok
Zákazky Odoslané predfaktúry
Denník jázd Ostatné pohľadávky
Ostatné záväzky
Príkazy na úhradu
Sklad Číselníky
Skladové karty Firmy Služby
Príjemky Strediská Preddefinované jazdy
Výdajky Činností Analytiky PD
Inventúra Účty a pokladne Preddefinované záznamy PD
Objednávky Pohyby SF Trvalé platby