O programe

Program umožňuje viesť účtovné agendy neobmedzenému počtu firiem s integrovaným, užívateľsky veľmi príjemným zálohovaním jednotlivých účtovných rokov.

Umožňuje sledovať neobmedzený počet bankových účtov a pokladní jednotlivých firiem, členiť jednotlivé účtovné zápisy na strediská a činnosti a definovať vlastný rozšírený účtovný rozvrh ( podrobnejšie členenie príjmov a výdavkov v peňažnom denníku).

Súčasťou programu je aj jednoduchá skladová evidencia a denník jázd.