Úvodná stránka

Marshal – jednoduché účtovníctvo je voľne širiteľný software pre operačný systém Windows.

O programe

Program umožňuje viesť účtovné agendy neobmedzenému počtu firiem s integrovaným, užívateľsky veľmi príjemným zálohovaním jednotlivých účtovných rokov.

Umožňuje sledovať neobmedzený počet bankových účtov a pokladní jednotlivých firiem, členiť jednotlivé účtovné zápisy na strediská a činnosti a definovať vlastný rozšírený účtovný rozvrh ( podrobnejšie členenie príjmov a výdavkov v peňažnom denníku).

Súčasťou programu je aj jednoduchá skladová evidencia a denník jázd.

Blog

Facebook

Vytvorená stránka  Facebooku , kde je moźné diskutovať o tomto produkte, zdieľať skúsenosti, písať svoje postrehy, navrhovať vylepšenia ….

Ahoj !

Vítajte na stránkach Marshal-u. V tomto blogu Vás budeme informovať o nových verziách, opravách, resp. o riešení problémov

Kontakt

V prípade otázok, podnetov a návrhov nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu marshal@hess.sk.